standardbilde-loppa

Varsel om oppstart - Fastsettelse av snøskuterløyper i Loppa kommune

Loppa kommune varsler herved oppstart av prosess med å fastsette snøskuterløper etter nytt regelverk. Løypenettet vil fastsettes ved lokal forskrift med tilhørende løypekart iht. motorferdselsloven §4a og motorferdselforskriften §4a