Søk/endre/si opp plass

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet.