Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Gøril Rydheim Henriksen vil fungere som ordfører for Stein Thomassen i hans sykefravær. 

 

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

 

Vi ønsker å avholde neste næringsmøte 25.01.2023, og tar nå imot innspill til agenda. Se vedlagt brev.

Troms og Finnmark fylkeskommune har invitert Loppa kommune til dialogmøte om Regional transportplan for Finnmark 2024-2033.

Den regionale transportplanen er et viktig virkemiddel for å nå langsiktige utviklingsmål og satsingsområder innen samferdselssektoren i Finnmark. Planprogrammet ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2022 (FT-sak 78/22).  

 

INVITASJON TIL MØTE I NUVSVÅG TIRSDAG 17. JANUAR KL 17:30 – 19:00.

 

Det er åpnet for søknadsrunde i tilskuddordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

 

Loppa kommune tilbyr å publisere informasjon om din/deres tjenester eller fritidsaktiviteter på vår hjemmeside. Send ønsket informasjon til postmottak@loppa.kommmune.no merk med 'Tjeneste/fritidsaktivitet'.

 

Loppa kommune tilbyr deg som skal leie ut bolig i kommunen om å publisere prospektet eventuelt link til prospektet på vår hjemmeside. Send prospekt til postmottak@loppa.kommune.no merk 'Bolig til leie'. 

 

Loppa kommune tilbyr deg som skal selge bolig i kommunen om å publisere prospektet eventuelt link til prospektet på vår hjemmeside. Send prospekt til postmottak@loppa.kommune.no merk 'Bolig til salgs'. 

 

Loppa kommune har fortsatt stort behov for å leie boliger i Øksfjord, både for tilsatte og til flyktninger.

 

Ta kontakt med legekontoret på telefon 78 45 30 50 for å avtale time.

Forekomsten av influensa og innleggelser med influensa øker raskt. Økningen skjer tidligere enn normalt, og det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. 

Hei!
Søndag den 18. desember kl. 15.00 kommer forfatter Roger Albrigtsen og barnebarnet til Ruth Emilie Jørgensen, Marit Elsasdatter Johannessen (datteren til Elsa på forsiden av boka) til samfunnshuset i Øksfjord for lansering av boken En skjult tragedie - Øksfjordraidet 1941.
Sammen vil de presentere boken og føre en samtale. Det vil bli salg og signering av bøker. Vi byr på kaffe og noe søtt. Velkommen!

 

 

Loppa kommune har behov for tilkallingsvikarer innenfor renhold av de kommunale byggene som vi har ansvar for. Kunne du tenke deg å være tilkallingsvikar hos oss?

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet ogNasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Ungdomsrådet i Loppa hadde sitt første møte i dag. 

 

I medhold av §12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Loppa kommune, i møte 13.10.2022, godkjent følgende detaljregulering: «Detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001».

Moloveien (barnehagebakken) er vinterstengt for biltrafikk fra 26.10.2022.