Loppa kommune ligger sørvest i Finnmark med sin kystlinje mot Nordishavet. Loppa grenser i nord mot Hasvik, sydvest mot Kvænangen, og øst og sør mot Alta kommune. 

Det første valget på formannskap og representanter i Loppa ble holdt i Øksfjord den 15.juni 1839. 
Loppas første ordfører er etter det vi kjenner til handelsmann Jens Hjort Stuwitz.
Det første herredshuset ble bygd i Bergsfjord og ble tatt i bruk 2.10.1959.