Søke, bytte eller endre barnehageplass

Les om hvordan du søker om barnehageplass,  og hvilke regler som gjelder for plass i barnehagen 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist: 15. mars 

Loppa kommune lyser ut faste barnehageplasser i Øksfjord barnehage hvert år med søknadsfrist 15. mars. Barn som får tildelt fast plass beholder plasser til barnet begynner på skolen eller til plassen sies opp. 

Det finnes også mulighet å søke om plasser gjennom hele året, og vil da få tildelt plass når barnehagen har ledige plasser fortløpende.   
Barnehagen tar ikke inn nye barn i sommermånedene juni-august. 

Søk om barnehageplass her. 

Slik takker du ja til barnehageplassen du har fått

Du takker ja til tilbudt barnehageplass ved å krysse av på skjema du får ved tildeling av barnehageplassen, med 8. dagers svarfrist.  

Permisjon fra barnehage

Det kan søkes om permisjon fra fast plass. Permisjon fra barnehageplass kan innvilges for inntil 1 barnehageår og for minimum 1 måned. Ved permisjon i mer enn 2 måneder eller mer kan det søkes om ferieavvikling i permisjonstiden. 
Søknaden om permisjon sendes minst 1. måned før permisjonen skal gjelde.
Permisjon kan ikke innvilges før plassen er benyttet i minst 3 måneder. 
Permisjonsgrunner: 

  • Foreldre i omsorgspermisjon 
  • Foreldre på skole utenfor kommunen 
  • Foreldre i permisjon eller uventet arbeidsledighet 
  • Lange og planlagte fravær i barnehagen med varighet over 1 måned 
  • Dødsfall, alvorlig sykdom, livskriser eller samlivsbrudd i familien 

Barnehageplass - overføring, endring, permisjon, oppsigelse.

Si opp barnehageplassen 

Barnehageplassen skal sies opp skriftlig til Oppvekst og kulturetaten. Oppsigelsestiden er 1 måned, og løper fra den første dagen i den påfølgende måneden. Selv om man tar ut barnet fra barnehagen før oppsigelsestiden er ute betales det barnehageavgift for hele oppsigelsestiden. 

Tap av plass 

Tap av plass kan skje ved: 

  • Unnlatelse av å melde fra om fravær 
  • Lite bruk av barnehageplassen 
  • Manglende betaling av barnehageavgift i mer enn 2 måneder 

 

Vedtekter barnehage 2015 (PDF, 211 kB)