Litt historikk

Det første valget på formannskap og representanter i Loppa ble holdt i Øksfjord den 15.juni 1839. 
Loppas første ordfører er etter det vi kjenner til handelsmann Jens Hjort Stuwitz.
Det første herredshuset ble bygd i Bergsfjord og ble tatt i bruk 2.10.1959. 

Helt vest i Finnmark, helt nord i Norge ligger en liten kommune, blant alpine fjelltopper, under mektige isbreer, langt ute i havgapet. Med Lopphavet som transportvei og næringsgrunnlag, blikkstille speil eller frådende udyr. Som kommune i Norge har Loppa en geografi som byr på utfordringer, men også muligheter. Kommunen grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.     

Kommunen har 862 innbyggere (fjerde kvartal 2022 kilde: SSB) hvorav halvparten bor i kommunesenteret Øksfjord, de resterende bor i mindre samfunn rundt Lopphavet.

 

Kilde SSB