Kommunevåpen “Dra på Lopphavet - et hav av muligheter ”
Andsnes
Startsiden
Månedens bilde Mars

Månedens bilde for Mars

Vi har kåret måendens bilde for Mars som ble dette bildet tatt av Per A. Martinsen. Bildet er tatt fra moloen i Øksfjord.

2014-04-16
Åpne scooterløyper

Åpne scooterløyper

Følgende scooterløyper er åpnet for fri ferdsel. Idag er løype 12 i Bergsfjord og løype 5 i Sør-Tverrfjord stukket og åpnet for fri ferdsel.

2014-04-16
Møteinnkalling Levekårsutvalget

Møteinnkalling Levekårsutvalget

Levekårsutvalget avholder møte torsdag 24.04.2014 kl. 09.00 på kommunestyresalen, Loppa rådhus.

2014-04-16
Møteinnkalling Loppa formannskap

Møteinnkalling Loppa formannskap

Loppa formannskap avholder møte torsdag 24.04.2014 kl 11.00 på Kommunestyresalen, Loppa rådhus.

2014-04-16
Vannforsyning skolebakken, Kunngjøring

Kunngjøring

Utbedring vannforsyning skolebakken

Loppa kommune har utlyst på Doffin - Utbedring vannforsyning skolebakken i Øksfjord. Tilbudsfrist 23.4.14 kl. 12:00. 

2014-04-14
Folkemøter kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel

Møtereferat fra folkemøter

Det er avholdt to folkemøter i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. Møte i Bergsfjord 18. mars og møte i Øksfjord den 3. april 2014. Møtereferat fra møtene foreligger nå.

2014-04-14
Kontrollutvalget møteprotokoll

Møteprotokoll Kontrollutvalget

Kontrollutvalget avholdt møte fredag 4. april 2014

2014-04-14
logo sommerjobb

Sommerjobb ungdom 2014

Loppa kommune trenger arbeidsvillige ungdom som er fylt 16 år, eller blir 16 år dette året. Søknad sendes innen 5. mai 2014.

2014-04-11
Scooterkjøring Påsken 2014

Påsken 2014

Loppa kommune henstiller til scooterkjørere som vil bruke snøscooter å følge gjeldende regelverk. Kjøring utenfor scooterløyper er ikke tillatt. Kommunen legger til rette for scooterkjøring gjennom merking og åpning av løypenett.

2014-04-08
Kirkekontorets åpningstid i påsken

Kirkekontorets kontortid i påsken

Melding fra kirkekontoret: Fra 14-16.4 er kontoret stengt, men du får tak i oss på telefon 78 45 30 20 mellom kl. 10:00 og kl. 14:00 mandag og tirsdag og fra kl. 10:00 - 12:00 på onsdag.Hvis du trenger å snakke med prest i påskehelgen - ring vakttelefon: 97 06 60 20 - Alta prosti.

2014-04-11
Loppa kommune | Web levert av CustomPublish AS