Kommunevåpen “Dra på Lopphavet - et hav av muligheter ”
Frakkfjord
Startsiden
Månedens bilde Januar

Månedens bilde januar

Månedens bilde for januar er kåret. Måneskinnsbildet er tatt på Bardines i Øksfjord og er innsendt av Ståle Sæther.

2015-02-02
NAV

NAV kontoret i Loppa endrer åpningstidene

Fra 2. mars endrer NAV Loppa sine åpningstider. De nye åpningstidene blir: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 0900 – 1300, Onsdag – stengt.

 

2015-02-23
©Kjetil Olsen

Scooterløyper i Loppa kommune

Løype 1, 10 og 11 er stukket og åpnet for ferdsel.  

2015-02-23
valglogo 2015

Kommunestyrevalget 2015

For partier og de som stiller liste

Listeforslaget må være kommet frem til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

2015-02-18
Tilskudd til idrett- og kultur 2015

Tilskudd til idrett og kultur 2015

Levekårsutvalget tildeler tilskudd til idretts- og kulturformål i 2015. Tilskudd til idrettsformål kr. 150.000,-, tilskudd til allment kulturformål kr. 150.000,-.

2015-02-05
Søknad om plass i barnehage og SFO 2015/2016

Søknadsfrist 1. mars 2015

Søknad om plass i barnehage og SFO 2015/2016

Loppa kommune lyser ut faste barnehageplasser i kommunens barnehager i Øksfjord og Bergsfjord fra barnehageåret 2015/2016. Barn som har fast plass beholder plassen til barnet begynner på skolen.

2015-02-10
Fritidsaktiviteter høsten 2014

Vår 2015

Fritidsaktiviteter Høgtun skole

Oversikt over aktiviteter i gymsal, basseng og focussal for vårhalvåret 2015 er klar. Sist endret 16.02.2015

2015-02-16
Vinterøvelse Joint Viking 2015

Joint viking 2015

Vinterøvelse i mars

Forsvaret gjennomfører en stor vinterøvelse i Finnmark i mars. Forsvaret vil gi informasjon om øvelsen til befolkningen. Øvelsen er fra 1. - 20. mars 2015

2015-02-11
Bassenget stengt

Bassengene ved Loppaskolene stenger

Bassengene ved Loppaskolene stenges for drift til påske. Bassengene vil åpne igjen til høsten (midten av oktober). Dette grunnet økonomi. 

2015-02-23
Norkring

Norkring informerer

Fare for snø og isnedfall fra tårn og master

Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av snø og is. Vi oppfordrer derfor publikum til ikke å bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

2015-02-19
Loppa kommune | Web levert av CustomPublish AS