Innspill kommunedelplan idrett og friluftsliv

Det er åpent for å komme med skriftlige innspill til idretts- og friluftsplanen fram til 12. mai. 

Det har nå vært folkemøter i Øksfjord, Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord/Sandland. Det er laget referater fra alle disse møtene. Men det er fremdeles mulig å komme med innspill til planen. Innspillene kan sendes til postmottak@loppa.kommune.no og merkes med “2024/199” 

Artikkelliste