Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper som er åpne.

Løypene kan åpnes når hele løypenettet har et bærende snødekke. Snøskuterferdsel langs løypene er bare tillat når løypenettet er entydelig merket i terrenget, og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Slike farer kan være stor snøskredfare eller annen akutt naturfare ved utsatte traser. Stengingen annonseres på kommunens hjemmeside.

Forskrift for skuterløyper i Loppa kommune.  

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokken 12.

Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Loppa kommune skal snart rive barneskolen og vil i den forbindelse selge alt innhold. Send bud på mail til remi.nilsen@loppa.kommune.no med screenshot av det du byr på.

Utstyr må hentes og transporteres for egen regning og må ut av huset så fort som mulig. Betaling skjer på Vipps på nummer 601557. Frist for å by er søndag 26.03.2023. 

Linken under viser scanning av bygget og vi åpner for bud på "alt" innehold i bygget. 

Virtuell tur gjennom gamle barneskolen.         

Oppdatering 17.03.2023 grunnet plassmangel, åpner vi opp for å selge utstyr fra Ungdomsklubben. Taket på bygget er også til salgs. 

I forbindelse med høringsfrist for innspill til fylkeskommunens regionale transportplan for 2024-2036 ønsker vi å invitere fiskere i Loppa kommune til et innspillsmøte sammen med oss fra administrasjonen.

 

Loppa kommune ønsker å inngå et samarbeid med bedrifter angående boligbygging i kommunen. Kommunal og distrikts departementet har sendt ut høring på ny forskrift om tilskudd om boligtiltak. I den forbindelse ønsker kommunen å lage en søknad om tilskudd til bygging av boliger.

 

I møte den 07.03.2023 ble følgende deltakere valgt inn i strategisk arbeidsgruppe for samferdsel:

  • Ordfører - møteleder
  • Ingvi Luthersson – politiker
  • Bård Jahr – politiker
  • Administrasjon - referenter
  • Ole Karstein Johansen (OKJ transport) - representerer gods og transport
  • Sigvald Kristensen (Polarfeed) - representerer næringslivet i Øksfjord
  • Steinar Halvorsen (Sandlandbrygge) - representerer turistnæringen
  • Signor Antonsen (Sør-Tverrfjord handel) - representerer næringslivet i vestre Loppa

Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn ihht. §§14 og 15 i Lov om eiendomsskatt til kommunene. De er tilgjengelig i perm som er plassert på Loppa Rådhus i tillegg til her.

 

På grunn av skade på strømledning til flytebrygga i Bergsfjord har vi vært nødt å stenge av hovedsikring. 

 

Loppa kommune vil herved invitere til deltakelse i en strategisk arbeidsgruppe for samferdsel i kommunen. Invitasjonen kommer i lys av Troms- og Finnmark fylkeskommune sine nedprioriteringer av både fylkesvei 882 og samferdsel i Loppa generelt i forbindelse med regional transportplan Finnmark 2024-2036. Opprettelsen av arbeidsgruppen er politisk bestemt gjennom Loppa kommunestyre.

 

Regional transportplan for Finnmark 2024 – 2036 ligger nå ute til høring. Høringen finner du her.

 

Varsel: på grunn av skader på tak i Moloveien 40, oppfordres alle som ferdes i området om å  vise forsiktighet. Unngå ferdsel i området, med mindre det ikke er nødvendig. 

 

Øksfjord IL har fotballtrening for barn fra 5 år - 4. klasse på Mandager i gymsalen på Høgtun skole fra kl. 17.00 - kl. 18.00. Det kan være lurt å ha med drikkeflaske og joggesko til innendørsbruk. Husk leggbeskyttere! 

Nå er kulturskolen i gang med drama fra andre klasse og oppover. Hvis barnet ditt ønsker å bli med, send en mail til Jonas.

Gi også beskjed til Jonas dersom barnet ikke lenger ønsker å delta slik at vi har en oppdatert oversikt.

 

Til foresatte med barn født i 2017.

Innskriving av elever på 1.trinn, skoleåret 2023-2024.

 

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Gøril Rydheim Henriksen vil fungere som ordfører for Stein Thomassen i hans sykefravær. 

 

INVITASJON TIL MØTE I NUVSVÅG TIRSDAG 17. JANUAR KL 17:30 – 19:00.

 

Det er åpnet for søknadsrunde i tilskuddordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

 

Loppa kommune tilbyr å publisere informasjon om din/deres tjenester eller fritidsaktiviteter på vår hjemmeside. Send ønsket informasjon til postmottak@loppa.kommmune.no merk med 'Tjeneste/fritidsaktivitet'.

 

Loppa kommune tilbyr deg som skal leie ut bolig i kommunen om å publisere prospektet eventuelt link til prospektet på vår hjemmeside. Send prospekt til postmottak@loppa.kommune.no merk 'Bolig til leie'. 

 

Loppa kommune tilbyr deg som skal selge bolig i kommunen om å publisere prospektet eventuelt link til prospektet på vår hjemmeside. Send prospekt til postmottak@loppa.kommune.no merk 'Bolig til salgs'. 

 

Loppa kommune har fortsatt stort behov for å leie boliger i Øksfjord, både for tilsatte og til flyktninger.

 

Ta kontakt med legekontoret på telefon 78 45 30 50 for å avtale time.

Forekomsten av influensa og innleggelser med influensa øker raskt. Økningen skjer tidligere enn normalt, og det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember. 

Hei!
Søndag den 18. desember kl. 15.00 kommer forfatter Roger Albrigtsen og barnebarnet til Ruth Emilie Jørgensen, Marit Elsasdatter Johannessen (datteren til Elsa på forsiden av boka) til samfunnshuset i Øksfjord for lansering av boken En skjult tragedie - Øksfjordraidet 1941.
Sammen vil de presentere boken og føre en samtale. Det vil bli salg og signering av bøker. Vi byr på kaffe og noe søtt. Velkommen!

 

 

Loppa kommune har behov for tilkallingsvikarer innenfor renhold av de kommunale byggene som vi har ansvar for. Kunne du tenke deg å være tilkallingsvikar hos oss?

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet ogNasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Ungdomsrådet i Loppa hadde sitt første møte i dag. 

 

I medhold av §12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Loppa kommune, i møte 13.10.2022, godkjent følgende detaljregulering: «Detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001».

Moloveien (barnehagebakken) er vinterstengt for biltrafikk fra 26.10.2022.