Loppa kommune har behov for tilkallingsvikarer innenfor renhold av de kommunale byggene som vi har ansvar for. Kunne du tenke deg å være tilkallingsvikar hos oss?

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet ogNasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

Vaksinering av befolkning over 18 år på Øksfjord helsesenter, 2.etg

Ungdomsrådet i Loppa hadde sitt første møte i dag. 

 

I medhold av §12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Loppa kommune, i møte 13.10.2022, godkjent følgende detaljregulering: «Detaljregulering for Ystnes Landskapshotell 20200001».

Ta kontakt med legekontoret på telefon 78 45 30 50 for å avtale time.

 

Moloveien (barnehagebakken) er vinterstengt for biltrafikk fra 26.10.2022.