Faktaopplysninger

 

Loppa kommune ligger sørvest i Finnmark med sin kystlinje mot Nordishavet. Loppa grenser i nord mot Hasvik, sydvest mot Kvænangen, og øst og sør mot Alta kommune. 

Loppa kommune har i dag 845 innbyggere (andre kvartal 2022 kilde: SSB), befolkningen er spredt på 11 steder eller grunnkretser som SSB bruker i sin statistikk., hvorav over halvparten bor i kommunesenteret Øksfjord. Nuvsvåg, Bergsfjord og Sandland er de andre litt større stedene. Øksfjord ligger på østre side helt ytterst i Øksfjorden. FV882 forbinder kommunen med E6.

Høsten 1986 fikk Øksfjord helårsvei da den 4252 meter lange tunnelen fra Skarberget til Storvik ble åpnet. Øksfjord er ikke bare kommunesenteret, men også kommunikasjons-sentret i kommunen. Samferdselstilbudet er bygget opp omkring bruk av båt og består av ferger, hurtigbåter og hurtigruten. Du kan planlegge din reise her.