Folkeopplysningskampanje - Snakk om selvmordstanker - Det kan redde liv

22. mai til 14. juni går vi sammen for å løfte opp selvmordsforebygging med mål om å redusere stigma knyttet til å be om hjelp og bidra til at vi som befolkning tør å bry oss når vi er bekymret for at noen har det vanskelig. 

Folkeopplysningskampanjen er rettet mot den voksne befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark. Det trengs en bevegelse gjennom landsdelen for å løfte frem selvmordsforebygging. Vi må våge å snakke om det som er vanskelig, og løfte folk frem i lyset når livet oppleves som et mørke.


Kampanjen er et samarbeid mellom Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). 

Potensiale for selvmordsforebygging er stort

1 av 20 har hvert år tanker om å ta sitt eget liv. Mellom 600-700 mennesker tar årlig sitt eget liv.  Mange flere er berørt av selvmord og selvmordsforsøk. Dette påvirker familier, venner, kolleger og samfunn, og angår oss alle.  Å sette inn tiltak på flere arenaer samtidig viser positive resultater for forebygging av selvmord. Potensialet for forebygging er stort, både ved intervensjoner som er innrettet slik at flere søker hjelp for sine vansker og problemer som øker risikoen for selvmord, - og ved at aktuell selvmordsrisiko fanges opp av personer i det sosiale nettverket og i kontakten med helsepersonell og andre nøkkelpersoner i lokalsamfunnet.

Målet med kampanjen er at flere søker hjelp ved selvmordstanker, og at flere får kunnskap om hvordan de kan snakke med en de er bekymret for om selvmordstanker. Kampanjen vil være særlig rettet mot menn fordi 65-70% selvmord hvert år er blant menn. Kampanjen skal hovedsakelig spres i sosiale medier, nett- og papiraviser. En kampanjenettside vil tilby informasjon om hvordan man kan snakke om selvmordstanker og hvor man kan søke hjelp.