Fugleinfluensa på villfugl

Den siste tiden har det vært flere påvisninger av fugleinfluensa blant villfugl langs kysten av Norge. De siste ukene er det funnet hundrevis av døde måkefugler i Finnmark.

I samråd med Veterinærinstituttet har Mattilsynet sendt inn svaberprøver av flere av de døde fuglene, fra ulike områder, til testing.

Fugler som ble prøvetatt fra kommunene Hammerfest, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø har fått påvist fugleinfluensa. Mattilsynet får fortsatt daglige meldinger om funn av døende og nylig døde villfugl. Les mer på Mattilsynet sine sider