Kommunalt stipend høst 2023

Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2023/2024, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildeles inntil 3 år til hver elev.

Benytt dette søknadsskjema (PDF, 46 kB)

Søknadsskjema, med bekreftelse fra skolen, sendes innen 31.oktober 2023 til: 

Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord