Norskopplæring for fremmedspråklige skoleåret 2023-2024

Loppa kommune starter norskkurs for innvandrere med oppstart september/oktober 2023. Målgrupper er alle fremmedspråklige i Loppa kommune. Det er ingen egenandel på kursene. 
 

Deltakere som deltar over internett må ha tilgang på egen PC for å følge undervisningen. Norskkursene vil bli satt opp etter innmeldte behov og kapasitet.

Påmeldingsskjema finner du her. (PDF, 86 kB)  


Påmelding snarest med frist 10. september 2023 sendes til postmottak@loppa.kommune.no