Oppdatering på Skarven Læringssenter

Ved tilbudsfrist var det kommet inn 2 tilbud på byggingen av Skarven læringssenter, begge kvalifiserte og etter en evaluering av tilbudene ble Harald Nilsen AS innstilt som totalentreprenør.

Det ble gjennomført en runde med brukermedvirkning i april, tanken bak denne prosessen var å sikre at løsninger som er valgt vil være de best mulige innenfor rammen.

Ordfører Cato Kristiansen tv. og Prosjektleder for Harald Nilsen AS Tore Kalland. Emil-Johan Olsen

Prosjektgruppen har sammen med entreprenør jobbet med prosjektet for å få en oversikt over potensielle besparelser i prosjeket. i dette arbeidet er det funnet besparelser på ca 5.000.000 kr som ikke i stor grad vil påvirke bruken av bygget.

I kommunestyret 16. mai ble det vedtatt en økt ramme på prosjektet. Ny ramme er 236 000 000 kr

Kontrakt mellom Loppa kommune og Harald Nilsen AS ble signert 31. mai. Forventet oppstart er juni 2024.

Prosjektet skal være klart til bruk innen skolestart 2026.