Redusert foreldrebetaling SFO

Du bør søke om redusert foreldrebetaling på SFO innen 1. august.

Du skal ikke betale mer enn seks prosent av husstandens totale årsinntekt for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. årstrinn.
For søknader sendt før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søker du etter 1. august, gjelder vedtaket fra førstehele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Ny søknad må sendes for hvert skoleår.
Beregningsgrunnlaget er husstandens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Når foreldre ikke bor sammen, er beregningsgrunnlaget inntekten i husstanden til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet. Dvs. inntekten til ektefelle/samboer/ reg. partner skal også regnes med, selv om denne ikke er forelder til barnet.