Kommunale boliger

Du kan søke om leie av kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Hvem kan få tilbudet?

Kommunen kan stille med en 

Prioriterte grupper er blant annet:

  • Kommunalt ansatte
  • Vanskeligstilte
  • Ressurssvake
  • Eldre
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdom i etableringsfasen

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Før du flytter inn må du betale et depositum som tilsvarer 1 måneders husleie. 

Her kan du søke om kommunal bolig.