Brann og redning

Loppa kommune har inngått vertskommunesamarbeid med Alta brann og redning. 

Brann og redningstjenesten ledes av Frank Olav Pettersen. 

Loppa Brann- og Redning er et deltidsbrannkorps. Brannvesenet står for den stående beredskapen, for kommunens innbyggere og i forbindelse med brann og ulykker i Loppa kommune. Hovedstasjonen er i Øksfjord, med depot i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord/Sandland.
 

Utover utsyr som brukes i forbindelse med brann og redning, så har brannvesenet utstyr til å kunne håndtere akutt forurensing på land og til sjø/vann/elver, samt utstyr i forbindelse med snøskred.