Fyrverkeri

For å fyre av fyrverkeri utenom nyttårsfeiring må du sende inn en søknad. 

Dette må du ha med i søknaden

 • Navn, fødselsdato, adresse og kontaktinfo på ansvarshavende. 
 • Plass for oppskyting med adresse. 
 • Tidspunkt for oppskyting, og varighet. 
 • Tillatelse fra grunneier ved oppskyting på privat eiendom. 
 • Tillatelse fra politi ved oppskyting på offentlig eiendom.
 • Dokumentasjon på typen fyrverkeri 
  • Klasse II (markfyrverkeri, mindre fyrverkeri, romersk lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområdet samt stjerneskudd over 30 cm) 
  • Klasse III (raketter, effekter, ildbeger, effektbatteri, osv.)
  • Klasse IV (profesjonelt displayfyrverkeri)
  • Innendørs fyrverkeri

Vilkår for bruk av fyrverkeri

 • Fyrverkeri skal kun brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med bruksanvisning som medfølger varen. 
 • Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser. 
 • Det er forbudt å behandle fyrverkeri på en måte som representerer brannfare utendørs under slike forhold, eller på en slik måte at det kan føre til brann. 
 • Avfyring av fyrverkeri må ikke finne sted nær brannfarlige omgivelser. 
 • Nødvendige slokkemidler bør være tilgjengelig. 
 • Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning. 
 • Fyrverkeri skal håndteres iht. gjeldende regelverk. 
 • Sted for oppskyting må avklares med grunneier. 
 • For å unngå at mennesker og dyr blir skremt bør oppskytingen kunngjøres.