Slik søker du

Noe kan du søke om uten at du behøver å bruke fagfolk, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen. 

Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker, kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis eller leie inn fagfolk til å søke for deg. Pass på at søknaden er komplett når du sender den til oss, så sparer du mye ekstraarbeid!

Slik går du frem

Før du begynner, anbefaler vi at du bruker Direktoratet for byggkvalitet sin veileder. Her finner du relevant informasjon for alle stegene du må gå gjennom før og under søknadsprosessen.

Veileder for byggesøknad

Digitale sjekklister

Du kan bruke sjekklister for å sikre at all nødvendig dokumentasjon følger søknaden.

Sjekklistene finner du her

Artikkelliste