Skjema om egenerklæring om konsesjonsfrihet

Skjemaene som ligger på vår skjemaportal om egenerklæring om konsesjonsfrihet avvikles fra og med 19.02.2024. Konsesjonsskjemaene blir avviklet da de skal signeres av flere parter og det ikke er en god løsning, med innsending av skjema, deretter print for signaturer og sending av skjema per post. 

Skjemaene som nå skal brukes ligger på Landbruksdirektoratet sine sider.

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom LDIR-359B 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom LDIR-360

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense LDIR-356