Miljø- og viltforvaltning

Oppgavene som hører under viltforvaltning, arealforvaltning og saksbehandling etter forurensingsloven og plan- og bygningsloven er tillagt driftsavdelingen.

Miljøvernarbeidet har som målsetting at kommende generasjoner skal ha tilgang til de samme naturressursene som vi har glede av i dag. Helse, livskvalitet og bærekraftig forvaltning av naturressursene er derfor viktige stikkord i arbeidet.

Medlemmer av viltnemd for perioden 2019 - 2023.

  • Thor-Inge Jensen
  • Bjørn Hugo Olsen
  • Steinar Halvorsen 

Vararepresentanter

  • Truls Martinsen

Kontaktperson: Thor-Inge Jensen