Arealoverføring

Ønsker du å kjøpe deler av en annen eiendom eller selge deler av din egen, kan du søke om arealoverføring.

Arealoverføring innebærer at det fradeles en del av en eiendom, og at denne delen slås sammen med en annen eiendom. Eiendommene må ligge inntil hverandre og arealet som overføres må være sammenhengende.

Mindre justeringer mellom to eiendommer kan ofte gjøres ved grensejustering. Hvis justeringen ikke er innenfor vilkårene for grensejustering må man gjennomføre en arealoverføring.

For mer informasjon kan du også se på kartverket, lov og forskrift:

Om arealoverføring på kartverket sine nettsider
Matrikkelloven § 15
Matrikkelforskriften § 33