Deling av eiendom

Ved fradeling av eiendom tar du areal fra en eksisterende og oppretter en ny eiendom.

Du må søke om tillatelse til fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven. Etter at du har fått tillatelse vil det gjennomføres en oppmålingsforretning hvor den nye eiendommen blir målt og merket.