Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense følger to forskjellige løp da ikke alle grenseforløp er like godt dokumentert.

  1. Er grensene godt dokumentert og tidligere målt etter dagens krav gjennom en oppmålingsforretning eller tilsvarende, kan man bestille en påvisning. Grensene vil da påvises under en oppmålingsforretning og det blir satt ned merker der det mangler.
  2. Skulle det være slik at grensene ikke er godt dokumentert må man legge frem dokumentasjon som beskriver grenseforløpet. Dette kan typisk være en gammel skylddeling der grensene bare er beskrevet i tekst eller annen gyldig dokumentasjon.