Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere grunneiendommer, kan du kreve de sammenslått til en eiendom.  Det samme gjelder for festegrunn.