Slamtømming

Vefas IKS utfører slamtømming av private septiktanker i Loppa kommune. 

I henhold til Loppa kommunes renovasjonsforskrift kapittel 3 gjennomføres det årlig tømming av slamavskillere i Loppa kommune. 

Huseierne eller leietakere bør selv være tilstede ved tømming. 
Tanker må være klargjort for tømming og lokk må være merket med navn på eier eller GNR/BNR. 

Spørsmål kan rettes til Vefas