Koble til vann og avløp

Tilkobling

Tilkobling til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av oss i kommunen. Søknad må sendes inn av godkjent rørlegger/entreprenør.

Foretak som skal utføre rørleggerarbeid på kommunalt nett må være godkjent i nødvendig tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven.