Vannmåling

Har du vannmåler i boligen din betaler du kun for vannet du faktisk forbruker. Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan velge å installere vannmåler.

Dersom du ikke har vannmåler, betaler du for et forbruk som vi stipulerer ut fra bruksarealet på boligen din. Da tas det ikke hensyn til hvor mange personer som bor der eller hvor høyt vannforbruket er i virkeligheten.

Finn ut om det lønner seg for din husstand å installere vannmåler.

Les mer på Justervesenets sider om vannmåling.