Demens

Hva er demens?

Demens er en samlebetegnelse på flere ulike hjernesykdommer eller skader. De vanligste symptomene på demens er at hukommelsen blir dårligere, man får problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Mange får også utfordringer med å orientere seg, eller å utføre daglige aktiviteter. Endringer i humør og væremåte er også vanlig.

Å leve med demens

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke fremover, og ta noen viktige beslutninger om framtiden. Tenk over hvordan du ønsker å leve med demenssykdommen. Det kan være lurt å være åpen om sykdommen for å unngå at det oppstår misforståelser.

Fortsett med aktiviteter du trivdes godt med tidligere. Sosialt samvær og felles aktiviteter er like viktig som før. Noe av det beste du kan gjøre for helsen din, også etter å ha fått demens, er å være i fysisk aktivitet. Både kroppen og hjernen har godt av litt trening, aktivitet kan forebygge nye symptomer.

Hvor kan du henvende deg?

Hos hjemmesykepleien får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene.

Sammen med deg og din familie/venner kan hjemmesykepleien være med å planlegge hvordan du kan klare deg mest mulig selvstendig.

Kontaktinformasjon hjemmesykepleien

Mobil: 90 64 23 11
Mobil: 46 88 43 54