Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Slik søker du

Søk sykehjemsplass her (PDF, 274 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

Avdelingsleder vurderer søknaden og om sykehjemsplass er det tilbudet som passer best for deg.

Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.