Miljøtjenesten

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for opplæring, praktisk bistand eller helsehjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om miljøarbeidertjenester.

Hva er en miljøarbeidertjeneste?

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.

Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester

Slik søker du

Du søker miljøarbeidertjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 274 kB)

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Papirskjemaet sendes til:

Loppa kommune
Koordinerende enhet
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord