Hjemmehjelp

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hjemmehjelpen bidrar med rengjøring i hjemmet, som:

  • støvsuging
  • vask av gulv
  • vask av bad
  • skifte på seng
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent

Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler. 

Søk om hjemmehjelp her (PDF, 274 kB)

Hva koster det?

Timelønn for praktisk bistand er kr 386,-. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr. 01.05.21 kr 106 399,-.

Praktisk bistand
Husstandens nettoinntekt Maksimal månedspris
Under 2G (0 - 222 953) Kr 220,-
2G - 3G (222 954 - 334 430) Kr 974-
3G - 4G (334 431 - 445 907)) Kr 1 865,-
4G - 5G (445 907 - 557 384) Kr 2 761,-
Over 5G (>557 385) Kr 3 741,-