Serveringsbevilling

Relevante lover

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (Alkoholloven) 

Lov om serveringsvirksomhet (Serveringsloven) 

Artikkelliste