Overgang mellom Øksfjord barnehage og Høgtun skole

§13-5 Opplæringsloven: Skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang fra barnehage til skole og fritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang. 

 

I arbeidet med overgangen mellom barnehage og skole/ skolefritidsordning (SFO) har vi som mål å: 

  • Sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO
  • Sikre trygg og god skolestart og eventuell skolefritidstilbud til barnets beste
  • Overføre informasjon til barnets beste i samarbeid med og etter tillatelse fra foresatte   
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon.

En god sammenheng mellom barnehage og skole bidrar til et helhetlig læringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. De skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. Barn og foreldre skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage, skole og SFO. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Alle barna skal møte en skole som kjenner til hva barnet mestrer, liker å gjøre og hva de trenger ekstra hjelp med. Barna skal oppleve at hver og en blir ivaretatt ut fra egne forutsetninger og behov. 

Førskolebarna i Øksfjord barnehage besøker Høgtun skolen cirka1 gang i måneden og SFO 2 ganger i måneden gjennom hele året. Dette samarbeidet bidrar til at barna får gjøre seg kjent med både lokaler, personal og selve skolesituasjonen det siste året i barnehagen. Dette gir barna en myk overgang til skolestarten.
Før skolen tar sommerferie gjennomføres overføringsmøter mellom barnehage, skole/SFO og foreldre. Disse overføringsmøtene er et viktig ledd i Loppa kommunes arbeid med tidlig innsats.   

Samarbeidet mellom foreldre, barnehage og skole/SFO bygger på en åpen og gjensidig dialog. Overgangen fra barnehagen til skole skal skje i nært samarbeid med barnas hjem og foreldrene må være med å legge premisser for informasjonsoverleveringen.      

Artikkelliste