Utleie av Øksfjord Barnehage

Loppa kommune leier ut lokaler til ulike arrangementer. 

Øksfjord barnehage leier ut lokaler til bursdagsfeiringer og lignende ved direkte kontakt med styrer i barnehagen. 
Ved større arrangement som bryllup, barnedåp, konfirmasjon og lignende søkes det til Loppa kommune v/ Oppvekst og kultur etaten. 

 

  

Følgende satser for skole og barnehage er vedtatt i kommunestyremøte 18.11.21: 

Utleie av Øksfjord Barnehage
Beskrivelse Pris
Møte/kurs/arrangement kr. 930,- pr dag
Bryllup/selskap kr. 2 950,- pr. helg
Overnatting pr. person/døgn kr. 150,- pr. døgn


For skoleklasser med flere enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr 3 000,- pr. døgn 

Gratis fra 01.01.22: Leie av samfunnshus- og grendehus, skoler og barnehager for åpne arrangement i regi av lokale arrangører skal være gratis.