Kulturfond

Loppa kommune har et kulturfond på kr. 300.000,-.

Retningslinjer for kulturfondet, vedtatt i kommunestyret 16.06.16:
Formålet med fondet er å stimulere lag og organisasjoner i Loppa kommune til å øke den kulturelle aktiviteten i kommunen.

Midler fra fondet skal gis som en garanti. Et arrangement kan bli underlagt delvis eller fullstendig garanti. Eventuell støtte gis kun dersom arrangementet går med underskudd.

Alle lag og organisasjoner i Loppa kommune kan søke om midler fra fondet.

Søknaden skal inneholde budsjett.

Alle søkere til fondet må avgi regnskap innen 1 måned etter at arrangementet er over.

Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr. 300.000,- ved oppstart av hvert regnskapsår.

Oppvekst- og kulturetaten behandler søknader og rapporterer til Formannskapet.

Størrelsen på fondet avgjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvert år.

 

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til allment kulturformål (PDF, 137 kB)