Kulturskole

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6:

 «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.» (1997)

Kulturskolen er et tilbud om opplæring og aktivitet for alle barn og unge som ønsker å lære mer innen kunst og kultur. I kulturskolen kan man blant annet lære å danse, synge, spille instrument eller spille teater. Mange barn og unge som går i kulturskolen får nye venner og opplever å bli del av et fellesskap.

Hvem kan gå i kulturskolen?

Alle barn og unge bosatt i Loppa kommune kan gå i kulturskolen. Kulturskolen tilbyr opplæring i ulike kunstfag både for nybegynnere og for viderekommende.

Hva koster det?

Kulturskolens egenandel er kr. 1 881,- pr. år. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn eller flere. Faktura deles i to og sendes ut i desember og juni.

Innhold og hvordan søke om plass i kulturskolen?

For å søke om plass i kulturskolen for barnet ditt, send en mail til 

Kulturskolelærere

Maria Sotkajærvi tel. 78 45 31 16 mob. 97 71 65 98