Høring forslag til forskrift vedtekter for SFO

Forslag til forskrift om vedtekter for SFO legges  ut på høring med høringsfrist er 26.05.2024.

Forslag til forskrift om vedtekter for SFO legges med dette ut på høring, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 32/2024. Det ligger lenke under både til gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter. 

Forslag nye vedtekter for SFO (DOCX, 39 kB)

Gjeldende vedtekter SFO (DOCX, 227 kB)

Høringsinnspill/forslag til endringer sendes postmottak@loppa.kommune.no og merkes “Høringsinnspill SFO-vedtekter”. Anonyme forslag vil ikke bli behandlet.