Høring vedtekter for barnehagene i Loppa

Forslag til nye vedtekter for barnehager i Loppa sendes med dette ut på høring med høringsfrist 26.05.2024.

Kommunestyret vedtok i sak PS 29/2024 å sende forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Loppa på høring. De nye vedtektene skal ha status som kommunal forskrift.  Under finner du lenke til gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter: 

Forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Loppa (DOCX, 53 kB)

Gjeldende vedtekter for barnehagen2015 NY (DOCX, 141 kB)

Høringsinnspill/forslag til endringer kan sendes til postmottak@loppa.kommune.no og merkes med “høringsinnspill barnehagevedtekter”. Anonyme innspill vil ikke bli behandlet.