Folkevalgte organer

Kontakt - politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som oppgave å betjene ordfører og de folkevalgte, og hovedansvar for utvalgssekretariatfunksjonen i Loppa kommune. 

Politisk sekretær er møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet og klagenemnda. 

Møtekalender og saksdokumenter for alle utvalg finner du her. 

Politisk sekretær

Emil-Johan Olsen
Kontaktinformasjon finner du her.

Artikkelliste