Kommunestyret for perioden 2019-2023

Kommunestyret er det øverste politiske styringsorganet i kommunen som velges hvert 4. år. Nåværende kommunestyret ble valgt i september 2019 for perioden 2019-2023. Neste kommunevalg er september 2023