Kommunestyret for perioden 2023-2027

Kommunestyret er det øverste politiske styringsorganet i kommunen som velges hvert 4. år. Nåværende kommunestyret ble valgt i september 2023 for perioden 2023-2027. Neste kommunevalg er september 2027. 

Artikkelliste