Medlemmer i administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget i Loppa kommune består av formannskapet og to representanter for de ansatte. 

Medlemmer i administrasjonsutvalget

Medlemmer i administrasjonsutvalget
Navn Funksjon Representerer E-post
Cato Kristiansen Ordfører SV - Sosialistisk Venstreparti cato.kristiansen@loppa.kommune.no
Ståle Sæther Varaordfører Høyre staasa@online.no
Maria Sotkajærvi Medlem Arbeiderpartiet masotk@online.no
Fabrice Caline Medlem Folkelista i Loppa fabrice.caline@gmail.com
Gøril Rydheim Henriksen Medlem Uavhengig gorilryd@hotmail.com
Åse Rydheim Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Laila Johansen Hovedtillitsvalgt Fagforbundet

 

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for Arbeiderpartiet

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for Arbeiderpartiet
Navn Funksjon Representerer E-post
Bård Jahr Varamedlem Arbeiderpartiet bard.jahr@outlook.com
Jim K. Pettersen Varamedlem Arbeiderpartiet jim.pettersen@outlook.com

 

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for SV - Sosialistisk Venstreparti

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for SV - Sosialistisk Venstreparti
Navn Funksjon Representerer E-post
Orinta Kersnauskaite Varamedlem SV - Sosialistisk Venstreparti shkaciena@gmail.com
Heidi Renate Wang Varamedlem SV - Sosialistisk Venstreparti heidi.wang@live.no

 

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for Folkelista og Uavhengige

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for Folkelista og Uavhengige
Navn Funksjon Representerer E-post
Walter Berg Varamedlem Folkelista i Loppa loppakalven@gmail.com
Turid Grønbech Varamedlem Folkelista i Loppa tur-g@online.no

 

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for Høyre og Senterpartiet

Varamedlemmer i administrasjonsutvalget for Høyre og Senterpartiet
Navn Funksjon Representerer E-post
Thor-Harald Seljevold Varamedlem Senterpartiet theseljevoll@gmail.com
Ingvi Luthersson Varamedlem Høyre ingvilut@gmail.com