Medlemmer i administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget i Loppa kommune består av formannskapet og to representanter for de ansatte. 

Medlemmer i administrasjonsutvalget

Medlemmer i administrasjonsutvalget
Navn Funksjon Representerer
Stein Thomassen Ordfører Arbeiderpartiet
Gøril Rydheim Henriksen Varaordfører Arbeiderpartiet
Maria Sotkajærvi Medlem Arbeiderpartiet
Ståle Sæther Medlem Høyre
Cato Kristiansen Medlem Sosialistisk Venstreparti
Åse Rydheim Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Laila Johansen Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Arve Berntzen Varamedlem Arbeiderpartiet
Bård Jahr Varamedlem Arbeiderpartiet
Kim Pedersen Varamedlem Arbeiderpartiet
Line Enger Posti Varamedlem Senterpartiet
Ingvi Luthersson Varamedlem Høyre
Thor Harald Seljevold Varamedlem Senterpartiet
Stina B.L Pedersen Varamedlem Sosialistisk venstreparti