Medlemmer i kontrollutvalget

Medlemmer i kontrollutvalget

Medlemmer i kontrollutvalget
Navn Funksjon Representerer
Roald Anthonsen Leder Senterpartiet
Brynjar Larsen Nestleder Høyre
Frank Wilhelmsen Medlem Arbeiderpartiet
Gard Olav Garden Medlem Uavhengig
Beathe Martinsen Medlem Høyre
Sondre Johansen Varamedlem Høyre
Arnt Ronald Seljevold Varamedlem Senterpartiet
Kai M. Hansen Varamedlem Arbeiderpartiet