Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Funksjon E-post
Kai Edgar Flåten Leder post@flaaten.no
Karine Gran Nestleder karine.gran@loppa.kommune.no
Cathrine Jensen Medlem cathrine.jensen@loppa.kommune.no
Ingvild Eriksen Varamedlem