Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Navn Funksjon
Thor-Harald Seljevold Leder
Linda Rostrup Martinsen Medlem
Ivar Martinsen Medlem
Cathrine Jensen Varamedlem