Medlemmer i ungdomsrådet

Medlemmer i ungdomsrådet

Medlemmer i ungdomsrådet
Navn Funksjon
Ask Magne Eriksen Leder
Elias Berg Nestleder
Ravna Linnes Medlem
Aleksander Holst-Olsen Medlem
Abduljalil Ali Medlem
Iris Sørensen Medlem