Ordfører

Ordfører

Navn: Cato Kristiansen (SV)

Kontaktinformasjon finner du her.
 

Cato Kristiansen fra SV - Sosialistisk Venstreparti er ordfører i Loppa kommune. Cato ble valgt som ordfører for perioden 2023-2027. 

 

Varaordfører 

Navn: Ståle Sæther (H)

Kontaktinformasjon finner du her. 
 

Ståle Sæther fra Høyre er varaordfører i Loppa kommune. Ståle ble valg som varaordfører for perioden 2023-2027.