Fritidsaktiviteter Høgtun skole

Alle som ønsker aktiviteter i gymsal og basseng sender inn ønsker om timer til rektor

innen utgangen av uke 37.

Det vil bli livredningskurs i slutten av september eller i begynnelsen av oktober.

Gebyrliste - bruk av gymsal og basseng

Gebyrliste - bruk av gymsal og basseng
Tekst Enhet Sats 2023 Merknad
Bruk av gymsal og basseng Kr. pr. dag 85,- Trening fra fylte 19 år
Bruk av gymsal og basseng Kr. pr. uke 320,- Trening fra fylte 19 år
Bruk av gymsal og basseng Kr. pr. år 1 432,- Uavhengig av antall aktiviteter, fra fylte 19 år

Send til:

Marit Olsen

Områderektor Loppa Kommune

Tlf.:78453113

Mob.nr.: 95746790

Epost: marit.olsen@loppa.kommune.no