Informasjon fra oppvekst og kultur etaten angående ferieavvikling

Oppvekst- og kulturetaten er lavt bemannet hele juli måned. Skolene er stengt, og SFO har stengt i uke 29, 30 og 31. 

Barnehagen har åpent hele sommeren. På rådhuset har oppvekstetaten ingen bemanning i ukene 28, 29 og 30.  

Folkebiblioteket vil være stengt i uke 26, 27 og 28.

Dersom det er saker som ikke kan vente til etter ferieavvikling, kan du henvende deg til kommunalleder oppvekst og kultur.  Saker som ikke haster vil ikke bli prioritert under ferieavviklingen.