Presentasjon av skisseprosjektet

3. og 4. mai ble det arrangert medvirkningsmøter med alt fra skole, barnehage, politikere til folk flest, hvor skisser og modell av det nye læringssenteret ble presentert. 

Her kan du se presentasjonen på folkemøte 03.05.2023 i opptak.

Arkitektene Stein Halvorsen og Franziska Heinrich presenterer skisseprosjektet for utvidet formannskap torsdag 04.05.2023 Elin M. Olsen

Minner om at fristen for å komme med tilbakemeldinger er onsdag 24.05.2023

Kom gjerne med tilbakemeldinger! Bruk padleten i artikkelen her. (PDF, 249 kB)